Mobility Day 2010

mobilty_day_2009

Mobility Day 2010 se odrzava i ove godine u Zagrebu 23.rujna 2010. godine u prostorijama hotela Antunoviæ.

Prosle godine (fotografija mobility day 2009) smo imali prilike popratiti ovaj zanimljiv dogadjaj koji okuplja ne samo poslovni sektor vec i developere. Reportazu mozete pronaci na ovom linku- http://mobile-place.info/home/content/view/447/88/

Ove godine portal mobile-place.info medijski je sponzor Mobility Day 2010. Samu konferenciju cemo popratit putem twittera i facebooka a i ocekujte veliku reportazu.

Sluzbena najava u nastavku:

Mobility Day 2010 i ove æe godine u organizaciji tvrtki Citus i Mobendo okupiti menadžere, poslovne struènjake, ICT profesionalce i razvojne eksperte za suvremena mobilna rješenja te sve one koje iz profesionalnih ili privatnih razloga interesiraju novosti s podruèja najnovijih mobilnih platformi. Konferencija æe se održati 23. rujna u prostorijama hotela Antunoviæ u Zagrebu gdje æe ugostiti neke od vodeæih stranih i domaæih struènjaka s podruèja mobilnog razvoja i poslovanja. Kako bi se polaznicima osiguralo jednostavnije praæenje njima relevantnih sadržaja program æe teæi u tri zasebna segmenta: poslovnom, razvojnom i onome namijenjenom IT profesionalcima. 

Središnja tema ovogodišnjeg Mobility Daya bit æe poslovna primjena mobilnih ureðaja s posebnim naglaskom na nadolazeæi Windows Phone 7 operacijski sustav, a koji bi se na tržištu trebao pojaviti poèetkom listopada. Znaèajno je to i da æe na ovogodišnjem skupu biti rijeèi i o ostalim popularnim operacijskim sustavima za mobilne ureðaje, s prateæim prezentacijama i konkretnim demonstracijama tehnologija, rješenja i njihove poslovne primjene.


Uvodni govor konferencije održat æe Ivan Vidakoviæ, direktor Microsofta Hrvatska, nakon èega æe sudionici u poslovnom dijelu konferencije imati priliku poslušati niz praktiènih predavanja o poslovnoj primjeni mobilnih tehnologija. Posebna æe se pozornost obratiti na tematiku vrijednosti korištenja mobilnih ureðaja u svakodnevnom radu te o prednostima i uštedi koju je moguæe ostvariti takvim pristupom. Neki od konkretnih primjera koje æe polaznici moæi vidjeti u ovom segmentu ukljuèuju korištenje mobilnih rješenja poslovne inteligencije (Business Intelligence) te mobilnih prodajnih kanala. Razvojni smjer konferencije prvenstveno æe govoriti o primjeni postojeæih znanja i vještina u razvoju mobilnih rješenja za nove platforme, s posebnim naglaskom na Windows Phone 7, dok æe se ITpro segment baviti temama kao što su integracija mobilnih sustava s poslužiteljskim infrastrukturama te implementacijom i održavanjem mobilne tehnologije u poslovnoj okolini.


„Naš osnovni cilj je da polaznicima osiguramo zanimljive i relevantne tehnološke i poslovne sadržaje. Stoga nam je izuzetno drago da od klijenata, partnera i svih ostalih sudionika Mobility Day konferencije tijekom godina mahom zaprimamo pozitivne povratne informacije i kritike. To povjerenje svakako želimo opravdati te æemo stoga i ove godine u program ukljuèiti doista najsvježije novosti i informacije s podruèja mobilnih tehnologija“, istaknuo je Tomislav Bronzin, direktor tvrtke Citus, osvræuæi se na kontinuitet održavanja Mobility Day konferencija i obraðenih tema.


Andrej Radinger, direktor tvrtke Mobendo, nadovezao se naglašavajuæi svestrani karakter konferencije: „Mobility Day je svakako tehnološka konferencija. No, ono što nastojimo pružiti jest i konkretan primjer korištenja tih rješenja u poslovnom okruženju. Baš radi toga uvijek organiziramo i dio s poslovnim predavanjima i demonstracijama, a u kojem se može vidjeti kako kompleksne tehnologije, o kojima 'u drugoj dvorani' prièaju razvojni struènjaci i IT profesionalci, tvore konkretne proizvode i rješenja s dodanom vrijednošæu.
Generalni pokrovitelji ovogodišnjeg Mobility Daya su T-Mobile i Samsung, a glavni sponzori Nokia, Selmet, Psion Teklogix i LS Data. Konferencija se odvija uz podršku Microsofta i Meðunarodnog  .NET udruženja (INETA).

Vise informacija o samoj konferenciji na: www.mobilityday.com


O tvrtki Citus:

Citus je informatièka tvrtka èija je djelatnost projektiranje i razvoj aplikativnih rješenja  te pružanje savjetovanja u domeni složenih raèunalnih sustava temeljenih na Microsoftovim tehnologijama. Tvrtka CITUS je Microsoft Gold Certified Partner i T-Mobile Solution Partner, posjeduje ISO 9001:2000 certifikat i nekoliko patenata iz podruèja mobilnih rješenja i informatièkih sustava.

O tvrtki Mobendo:

Osnovana 2006. godine, tvrtka Mobendo pruža mobilna i SmartClient rješenja za proširenje i optimizaciju poslovanja. Mobendo pruža savjetovanje, obrazovanje i razvoj rješenja na podruèju mobilnih tehnologija.