Tag Archives: HAKOM

Od danas više nema plaćanja 5 kuna naknade mjesečno za radijsku frekvenciju

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture donijelo je izmjene Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra, koje se osim za korisnike određenih komunikacijskih sustava odnose i na cjelokupno građanstvo, odnosno privatne  i poslovne korisnike. Konkretno, ukida se odredba koja određuje naknadu za krajnju radijsku postaju u pretplatničkom sustavu plaćanja usluge, u…

Read more
Back to top